Kånsta kvarn historia

Kånsta kvarn, kombinationskvarn, kvarnen i Hallsberg

Kånsta kvarn historia och årtal kring kvarnen

kånsta kvarn, sommar med ernst, kvarnen i hallsberg, tv kvarn,
Kånsta kvarn och gamla mjölnarbostäderna. Den nya bostaden byggdes 1926. Bostaden ligger nära kvarnen.
”Kånsta Kvarn byggdes som vattenkvarn av ett byalag, 6 st bönder i Kånsta en av dem var Johan Asplund.  Senare blev en i byalaget, Johan Persson ensam ägare av Kvarnen fram till 1911 då Johan Asplund köpte kvarnen.
Vattnet kom i en bäck i från den s.k. Venan, ett träskområde Köpsta skogen. Tillgången på vatten var som bäst på våren och hösten vid Kånsta kvarn dammen. Hösten var den tid då alla skulle mala av årets skörd, då kunde kvarnen gå både dag och natt.
Först var Kånsta kvarn bara en låg timrad byggnad, men  1860 byggde man på med övre byggnaden för att kunna montera de väldiga vingarna. Denna kombination Vind/Vattenkraft var väldigt sällsynt. Det finns någon till i Sverige bland annat ”Slogstorps kvarn”.
Inredningen bestod av 3 par kvarnstenar för malning av havre, vete och råg samt 2 st rullsiktar. Någon uppfordringsverk fanns inte utan mjölnaren fick löpa upp o ned för trapporna med de tunga säckarna.
mjölnarbostaden, trevliga grannar, kånsta kvarndalen
Här har vi fixat till lite och börjat röja upp kring kånsta kvarn. Ett verkligen roligt arbete då vi ser enorm skillnad. Alla högar med skräp är bortforslade, gräsmattan fixad, vi flyttade in för två år sedan och började röja och renovera. Vi utökade gräsmattan ner mot slänten, tog bort stora högar med ved och skräp. Kapade ner träd som skymde kvarnen och tog bort sly som växte på kvarnfasaden så den fick synas igen.
(Uppfordring = Man tömmer säckarna med säd i ett hål i golvet ned till en transportör. Transportören  har skopor monterade på en rem, som går i en trätrumma upp till stenkaren, som då fylls med säd).
Kvarnen drev även en spånhyvel där massor av spån hyvlades för bygdens behov av takspån en lång följd av år.
Kånsta kvarn, kvarnen i Hallsberg, Tv-kvarn, besöksmål
Spånhyvleri på marknaden i Mullhyttan. Ej samma maskiner som i Kånsta kvarn.
En stor verksamhet som kördes när det inte fanns något att mala.
1870  Kånsta kvarn: Den 17 Januari övertog Johan Asplund kvarnen på arrende. Han var därmed den förste av familjen Asplund som drev kvarnen i fyra generationer. Johan var för övrigt med och byggde kvarnen 1858-1860 som hjulmakarlärling.
När han dog 1886 tar sonen Johan Albin Asplund över kvarnen, endast 15 år gammal.
Johan var även en skicklig möbelsnickare och merparten såldes i Örebro.
Han gör någon uppfinning inom biskötsel. Han får en guldmedalj för det på en utställning i Örebro.

Det är intressant då nuvarande ägare av marken har biodling!

1911  Kånsta kvarn: Förvärvar han kvarnen från bonden Johan Persson.
Johan  Albin dog 1929 endast 58 år gammal.  Han får 12 barn, varav 4 pojkar som senare var med och drev verksamheten fram till 1939.

De fyra sönerna, Fritjof, Sixten, Allan och Sven  har samtliga gått vidare i mjölnaryrket. Man samarbetade med att bygga varsin kvarn, i  Kjula nära Eskilstuna, Tybble i Asker, i Närkes Kil och Brändåsen i Hardemo.

1913 Kånsta kvarn: Köptes en begagnad kolgasmotor från England den eldades med antrasit, ett kol som var mycket hårdare än vanligt kol.  Var för att kunna köra kvarnen när ingen vind eller vatten fanns.’
kånsta kvarn, kvarnen kånsta, kvarnen i sommar med ernst
Kånsta kvarn, kånsta kvarn hallsberg, Kånsta kvarn sommar med Ernst, kvarnen i hallsberg
-1916  Kånsta kvarn: Januari malde man för sista gången med 4 st vingarna. 2 st blåste ned vid en höststorm, men man fortsatte  att mala med bara 2 vingar, till oktober samma år, då vingarna gick sitt sista varv.

Några nämndvärda händelser:

– Juli 1917 hittade Sven en stenyxa i kvarndammen när han badade. Vattnet hade spolat fram den i kanten upp mot skogen.

-Dammen behövde regelbundet rensas från skräp, och vid ett tillfälle när man gräver, följer en en trasa med upp på spaden. Ut trillar mynt ur trasan. alla mynten hittades inte, men några mynt kunde räddas.

-1918  Kånsta kvarn: Januari, körde man igång en liten Turbin som drev en Generator för att få lyse i kvarnen.

Det måste ha varit otroligt mörkt där inne, särskilt vintertid. Det var små fönster på kvarnen.

-1920 Kånsta kvarn: Oktober installerades Elektrisk kraft.  Elkraften var väldigt dyr så därför fortsatte man att mala även med vattenhjulet och en mindre Turbin .

-1923 Kånsta kvarn: Augusti installerade man ett Valsverk för att mala Vetemjöl.

Samma år togs stålsten som drev spånhyveln ur drift.
-1924  Kånsta kvarn: 17 maj gick vattenhjulet sitt sista varv.
-1924  Kånsta kvarn: augusti blev omläggningen av kvarnens spåntak färdigställt.
-1925 Kånsta kvarn: malde man första gången med en större turbin.
-1939  Kånsta kvarn: April togs Turbinen ur sin sump.
-1939  Kånsta kvarn: Januari stängdes driften av Kånsta Kvarn ned för alltid Då fick bönderna  som malt där åka till Tybble Kvarn istället. Den hade tagits i drift redan 1930 av Allan Asplund och hans bröder.”

 

Hur hittar jag till kånsta kvarn?
Utanför Sköllersta i Hallsberg kommun ligger Kånsta kvarn. Den ligger cirka 2.5 km österut från Sköllersta på höger sida. Riksväg 50 mot Katrineholm. Den är cirka 25meter hög och syns lite från riksvägen.

Vart ligger kånsta kvarn?
I Hallsberg kommun

Hur gammal är kånsta kvarn?
Byggd 1858.

 

Sommar med Ernst och Kånsta kvarn.
I februari 2018 började de spela in ”Sommar med Ernst” i kvarnen och slutade 13 juli 2018.

Vi som driver hemsidan har kvarnen i vår trädgård. Vi har varit väldigt positiva till att Sommar med Ernst spelades in här och våra grannar med. Kånsta kvarn var i väldigt dåligt skick 2017, timmerstommar och fasad var rutten. Hallsberg kommun hade i samband med detta möjlighet att lägga marknadsföringspengar på kvarnen, tidigare hade inte ekonomin funnits att rusta upp den.

Det började med att expertis på timmerstommar kallades in och kollade över hur renovering skulle gå till. Dessa var med och renoverade timmerfasaden och sedan började kvarnen få nytt liv igen. Sommar med Ernst-teamet har jobbat hårt med Kånsta kvarn och de har varit noga att få till alla detaljer och bevara stommar med många andra detaljer och vi har följt med i utvecklingen. De har hittat fel som inte skulle ha upptäckts såsom ruttna bärande stommar i kvarnen.
Vi som bor här och har sett kvarnen får lite känsla av en nybyggd kvarn. Såsom toalett, matsal, bra belysning, bra ljusinsläpp, lite ljusare väggar i trä med mera. Tankar har funnits att sätta dit vingar men med tanke på hur balkskikt är skulle kvarnen förmodligen inte hålla ihop. Likaså med ett vattenhjul behövs drivaxlar och att dammanläggningen görs om och att dammen grävs ur så det blir bättre flöde för att få det att fungera. De senaste åren har ingen engagerat sig i kvarnen utan den har stått och vuxit igen och varit oanvänd.

 

*Fråga ägaren av denna sida om lov att ta material och fotografier. Vissa är copyright skyddade av andra som medgivit att vi använder deras fotografier och text på Kånstakvarn.se.
*Det som är skrivet inom citattecken har Kjell Asplund skrivit och gett tillåtelse att använda endast på kanstakvarn.se. Detta är copyright skyddat. Dvs hela texten här nedanför.

Sidnavigering: Kånsta kvarn -> Kvarnen i Hallsberg – > Kvarnhistoria om kånsta kvarn – > Länkar – > Aktuellt i media om kånsta kvarn – > Kvarnen visningar i höst – > kontakt

Kånstakvarn.se – Om kånsta kvarn

Kånsta kvarn, kvarndalen, tv kvarn, kvarnen i sommar med ernst, sommar med ernst, gammal kvarn, kvarnvingar, vattenkraft, kolkraft, spånhyvleri, kvarnen i Hallsberg, kvarnen i Sköllersta, kånsta.