Aktuellt i Media – Hur sommar med Ernst byggnationen gick till

Kånsta kvarn som ligger i Hallsbergs kommun renoveras av Sommar med Ernst 2018.

Kånsta kvarn är högst aktuell i år då Sommar med Ernst filmas i kvarnen 2018.

Hur projektet med Kånsta kvarn, Sommar med Ernst och kommunen gick till från dag 1. 

Vi som bor här på gården med mark runtomkring Kånsta kvarn tycker det är lite roligt att dokumentera hur det gick till när Sommar med Ernst projektet gick av stapeln.

Vi har sedan vi flyttade hit 2015 haft en bra dialog med kommunen om vad och hur kvarnen skulle kunna rustas upp. Vi som bor här har haft tillgång till kvarnen då den står i anslutning till våran bostad och bostaden har en gång i tiden varit bostad för ägaren av kvarnen Johan Asplund. De byggde huset och jobbade i kvarnen. Förra ägaren Inga-lill, hade också skötsel av kvarnen och hade den låst för att förhindra inbrott och så var det i fjorton år tidigare. Nu har kommunen som äger kvarnen bestämt att ha den öppen några gånger per år vilket är kul att den visas för folk då den stått igenbommad.

Själva kvarnen står i våran trädgård och marken runtomkring är våran. När man går till kvarnen behöver man  gå över våran gräsmatta.
Därav har vi med kommunen som är ägare av kvarnen haft god dialog de vill att vi ska få ha ett privatliv och att turister kan komma hit på vissa öppettider. Hallsberg kommun har lovat att de kommer ha något pågång, åtta gånger pr år i kvarnen. Åtta tillfällen där allmänheten kan kolla in kvarnen.

Vi hade sen vi flyttat hit skickat in lite förslag på renoveringsåtgärder såsom byta ut stockar i själva fasaden för att det kom in vatten där då det varit ruttet och några stockar hade ramlat loss. Det fanns helt ruttna bärande stommar inuti kvarnen. Hade det blivit fler hade kvarnen behövts stänga pga rasrisk.
Det fanns en bro över bäcken som var trasig och den behövdes bytas ut.
Översyn på taket skrev vi om, och landgången in till kvarnen hade börjat ruttna. Det fanns många åtgärder och det är ett löpande underhåll.

Kånsta kvarn, kånsta kvarn sommar med ernst, kvarnen i hallsberg
Kånsta kvarn 1992

Hur Kånsta kvarn såg ut innan sommar med Ernst renovering.

Vi pratade med kommunen om att vissa delar av innergolvet inte längre gick att gå på delvis för att det är gamla luckor som sitter i golvet, och var farliga, delvis ruttna brädor. På våning två var det ganska ok. Våning tre var det inget golv för det har tagits bort.

När man kom in i kvarnen stod det i högra hörnet ett kvarnhjul på flera ton lutad mot väggen. Väggen var helrutten. Lägger upp foto. Hjulet hade ramlat ut genom väggen inom kort. På vänstra sidan var det vattenskadat.

Kvarnhjul, sommar med ernst, kånsta kvarn, renovering av kvarn
Detta hjul stod i hörnet på kvarnen och väggen bakom såg man rakt igenom. Vi meddelade kommunen att det här kommer braka igenom inom kort. De kom och satt upp hjulet med spännband så det inte stod mot väggen. Jag vet inte hur många år det stått där men åtminstone 30-40 år.

Mitt på golvet låg flera ton med gammalt renoveringsmaterial såsom timmerstommar som tog upp halva kvarnens yta. Dessutom belastade kvarnens golv något enormt. Det var murket, mörkt och doft av jordkällare där inne. Varför ingen städat ut detta tidigare är ett mysterium då det finns många som säger sig engagera sig i kvarnen. Likaså källaren var full med gamla plasthinkar, skräp och rostiga järn med mera.

 

På våning två var det kolsvart. Kommunen hade året innan bytt ut en dörr på högra sidan för det regnade in där.På höger sida fanns en dörr med undermåligt skick. Golvet ville man inte gå på förutom att gå upp till nästa trapp till nästa våning. Våningen ovanför fanns det ett golv som inte vore opitmalt att gå på.

Våning fyra har det funnits ett golv men det hade tagits bort för det var ruttet. Så det fanns en ranglig trapp upp till kupolen.

Sista våningen uppe i kupolen. Där är golvet ok (beroende på hur mycket man väger?), de har kvar kugghjul för att kunna vrida kupolen efter väder och vind för att ställa in vingarna. Den enda maskinella inredning som finns kvar efter att dom 1939 tagit ut kvarnmaskiner för att skänka dom till andra kvarnar.

Vi rapporterade det bristfälliga underhållet som fanns och att intresset av kvarnen successivt avtagit  sedan 80-talet. Någon gång 60-70 tog några drivna personer tag i och renoverade, men sedan dess har inget hänt. Våran granne sa att plåten som sitter för gamla vingaxeln på kupolen hade blåst ner för ett par år sedan efter ett par veckor sa han till att den blåst ner för ingen hade brytt sig och det regnade in. Så var det intresset för kvarnen innan sommar med Ernst drog igång. Till sist så fick kommunen reda på det och satte tillbaka luckan.

Ja vi tänkte ju att nu är det ju dags att fixa till det här om det skall finnas någon kvarn kvar.

Kvarnen hade kommunen fått som gåva av en av kvarnägarens anhöriga som bodde i Mjölnarhuset under 80 -talet. Hon skänkte denna.

Sommar med Ernst och kommunen

Vi pratade med kommunen och en dag så ringde de tillbaka och sa att vi har en idé om kvarnen nämligen att Sommar med Ernst hört av sig och vill renovera kvarnen. Vi funderade över detta en och två gånger.
Hur kommer det bli för oss som bor i anslutning med kvarnen, Vi får en toppenfin renoverad kvarn på gården men många frågor uppstod. Hur många nyfikna och hur blir det i framtiden?
Kommunen hade avsatt pengar för PR och hade budget för detta. Vi tänkte att det här händer ju bara en gång i livet, för våran del KÖR!

Kommunen meddelade att de i samråd med oss och respekt för att vi bor så nära kommer ta stor hänsyn till detta med våra funderingar. De meddelade ett sorts samarbete för att ta hand om turister och kanske även ha vissa öppettider pr år. Det har hittills fungerat bra och turisterna kommer ibland och kollar. De är trevliga människor och kul att få prata lite om kvarnen med dom.

Vi pratade igenom detta med kommunen och tänkte att vi kan ju faktiskt tänka oss detta också . Bättre än att kvarnen förfaller.

Kånsta kvarn är öppen för allmänheten

Så de sa att åtta gånger pr år kommer de ha kvarnen öppen och resten av tiden är den stängd för allmänheten. Inget konstigt då det är en kommunal byggnad liksom andra byggnader de förvaltar.

Med tanke på att den istort sett varit låst sen 80 talet med någon person som emellanåt gjort något så var det ju väldigt positivt tyckte vi att allmänheten får komma och kolla nu när kvarnen blir mer uppmärksammad, samtidigt som vi får vårat privatliv i våran trädgård.
Förra ägaren Inga-lill som bodde i mjölnarhuset bedrev ett cafe med hennes vän Suzann och det var inga problem då att mjölnarbostadsägaren hade lite koll på kvarnen. Det var två somrar som det blev av.

Kånsta kvarn, kommunen samt mjölnarbostaden

Kvarnen har alltid så länge folk minns varit i samarbete med dom som bor i mjölnarbostaden. Ägaren till mjölnarbostaden har under åren varit och kollat till kvarnen, kollat så det inte regnar in och kollat och röjt kring kvarnen och kommunen tyckte att det samarbetet skulle fortsätta i respekt till de som äger gården också. Inga konstigheter.

Vi ingick detta samarbete med kommunens representanter och det har fungerat väldigt bra. Vi får ju möta en del turister och det är väldigt roligt. De flesta lokalbefolkningar säger att de inte känner till Kånsta kvarn, men att det är roligt att den fått vara med i TV och de som kommer långväga tycker det är jättefint och stilfullt gjort.

kånsta kvarn, mjölnarbostaden, kvarnen i sköllersta
Kånsta kvarn efter 1925 då nya mjölnarhuset byggdes

Renoveringen av Kånsta kvarn

Produktionen började ganska omgående att ordna med Kånsta kvarn och projekterade vad som skulle renoveras och hur slutresultatet skulle bli.

De började byta ut alla gamla ruttna timmerstockar och säkerställa så det inte regnar in. De tog bort gammalt ruttet golv och la på exakt likadant golv som en gång legat i kvarnen dvs kilsågat, med åtta meter långa plankor. Timmerstockarna hämtades från gamla lador som hade samma tillverkningsår som kvarnens timmerstockar dvs 1852.

Väggarna renoverade de upp med samma sorts material som finns på våning 3,4 och 5 dvs kilsågat granvirke. Detta klädde dom in väggarna med.

För att få en syfte och funktion satte dom in en köksö. Virket till köksön tog de från gammalt material från samma tidsanda som kvarnen är tillverkad.

De gjorde även något som bröt av mot det gamla och installerade ett modernare badrum det låter kanske konstigt men väggarna runt wc är gjord av kilsågat granvirke så det smälter bra in i byggnaden. Så det ser inte konstigt ut och det förstör inte det visuella när man kommer in i kvarnen. Kanske om det byggdes kvarnar idag skulle finnas toalett och kök?

El och ljus fanns i kvarnen innan renovering med enklare elledningar detta gjordes det översyn på och byttes ut undermåligt elmaterial. För länge sen har det gamla el systemet som fanns bytts ut till ett modernare elsystem.

Inga fönster är utbytta, alla originalfönster sitter kvar i Kånsta kvarn

Kan säga att inga fönster byttes ut, det är dom gamla fönsterna som sitter kvar, dock är inte dessa fönster originalfönster för dessa har bytts ut en gång någon gång mellan 850 och 1930? Originalfönsterna står i kvarnens källare. Men när dom byttes ut borde ha enligt fotografier jag gått igenom varit före 1930talet. ”Sommar med Ernst” bytte inte ut några fönster på byggnaden under deras renovering. Däremot har mycket bytts ut under tidens gång när man jämför gamla fotografier så har fönster, dörrar, vindbryggor med mera renoverats och bytts ut!

Så alla fönster är kvar efter dom renoverat. Däremot byttes en dörr ut som var rutten och på våning två där det behövdes ljusinsläpp och dels nödutgångar göras så det sattes in kulturmärkta fönster som är godkända för gamla byggnader som utgång till verandan runt kvarnen som går att öppna. Det var en del av bygglovet som söktes av kommunen. Bygglovet är godkänt.
Fönstren som sattes in i Kånsta kvarn är kulturmärkta så de smälter bra in i miljön. Besökare som kommer hit ser inte ens att det är nya installationer även de som sett kvarnen tidigare har inte reagerat över detta. Ja detta gjorde att det blev ljusinsläpp i kvarnen och den jordiga känslan försvann.

Kvarnen lades ner 1939 alla maskiner och inredning såldes då till andra kvarnar så kvarnen har varit helt tom. Det var ett skal med en massa skräp inuti. Ingenting inuti kvarnen har kastats det ligger i ett förråd i Hallsberg.

Enligt kommunen skall taket bytas och det är för att framtidssäkra byggnaden. Just Nu är den vattentät kan vi garantera.

Bygglovet på kvarnen är klart och renoveringen som Sommar med Ernst har gjort är vi tacksamma över. Många besökare tycker det är smakfullt renoverat och känslan av kvarn finns kvar.

Vi hoppas på att kvarnen förblir kvar i framtiden då det är en mycket vacker byggnad. Vi är glada att de renoverade denna kvarn jag tror inte det hade blivit någon renovering om inte Sommar med Ernst kommit hit med tanke på att det inte gjorts något sedan 70 talet på kvarnen.

 

kånsta kvarn, sommar med ernst, kvarnen i hallsberg, tv kvarn,
Kånsta kvarn gamla mjölnarbostäderna. Före 1925!

Kånsta kvarn, kvarndammen, hallsberg, sköllersta, hallsberg kommun sommar med ernst
Kvarndammen, årtal okänt.
Det fanns tydligen ankor här tidigare än när nuvarande ägare flyttde in.
Våran kvarnsten som vi grävt fram som låg gömd på gräsmattan.
Våran kvarnsten som vi grävt fram som låg gömd på gräsmattan.
Plantering utanför kvarnen 2017
Plantering utanför kvarnen 2017
Kånsta kvarn som ligger i Hallsbergs kommun renoveras av Sommar med Ernst 2018.
Kånsta kvarn Sommaren 2018 Junikväll. Lysen och renoveringar pågår i Kånsta kvarn. Kånsta kvarn som ligger i Hallsbergs kommun renoveras av Sommar med Ernst 2018.

Hemtrevligt.se Här är årets byggnad i ”Sommar med Ernst”

Lantliv.com

Land.se  ”Hans superpositiva sätt och blommiga språk är en stor förklaring till succén – men den provocerar också vissa.”

Ystadsallehanda.se ”Kvarnen och jag har en relation. Vi gör faktiskt jobbet tillsammans,” säger Ernst Kirchsteiger i ett pressmeddelande och fortsätter:”Jag ser kvarnen som en gammal dam som bör respekteras och hållas vid gott mod dag efter dag, och hon verkar gilla det.”

Kånsta kvarn isbrytning på dammen och försäljning av is.
Kånsta kvarn, isbrytning till kylskåp.

 

Sidnavigering: Kånsta kvarn -> Kvarnen i Hallsberg – > Kvarnhistoria om kånsta kvarn – > Länkar – > Aktuellt i media om kånsta kvarn – > Kvarnen visningar i höst – > kontakt