Kånsta kvarn fotografier

Kånsta kvarn fotografier.

Kommer att göra ett ihopkok och skriva om Kånsta kvarn, mjölnarbostaden och djuren på gården samt miljön runtomkring kvarnen.
Lite berättelser och fotografier kring allting som andra skickar in och som vi som bor på gården får höra. Vi vill uppmärksamma hur fint det är i hallsberg kommun och pratar gärna med alla besökare.
Mjölnaren som skötte Kånsta kvarn bodde i Mjölnarhuset och ägarna till huset har genom åren skött om marken som tillhör mjölnarbostaden runtomkring kånsta kvarn. vi som bor här idag tycker det är väldigt kul.

Så hemsidan kommer att bli som en blogg och hemsida med mycket information om Kånsta kvarn. Här nedan följer en del fotografier och längre ned kan ni läsa om kvarnen.

Kånsta kvarn, Asplund, mjölnare, mjölnarbostad, grannarn
Bostaden bredvid Kånsta kvarn som tillhört kvarnägaren. Johan Asplund.

Bostaden som ligger nästintill kvarnen har många bott i den byggdes 1925 och innan låg den gamla mjölnarbostaden på samma mark men en bit framför det nya huset. Här har ägaren till kvarnen bott, Johan Asplund. Kvarnen har samhörighet med huset. En som hette Helmut bodde här när huset var fint och välskött och på ovanvåningen bodde då mjölnarens yngsta barn Doris. Vi som bor här idag flyttade in för två år sen och  har försökt att återställa det slitage och förfall som varit och målat om och rensat upp runt huset, vilket har varit väldigt roligt och intressant. Läs mer om årtal och historia kring Kånsta kvarn.

 

Flygfoto, drönare, kånsta kvarn, kvarndalen, sköllersta, sommar med ernst

Flygfoto över kånsta kvarn och mjölnarbostaden i en fantastisk rofylld miljö. Årtal skulle kunna vara runt 70 talet. Tror det är helmut som bor här och jag anar att det är kvarnen efter den blivit renoverad utifrån bilden här nedan. De satte upp nya stänger i kupolen för att efterlikna kvarnvingsanordningen. Den ser även nymålad ut och bilen är densamma som syns på fotografiet här nedan.

 

Renovering av takspånor till Kånsta kvarn. Årtal okänt men förmodligen runt 60-70 tal. Kupolen hade plåt på sig. Fönster och dörrar byttes ut.
Från början var det 6 glas sen har det förändrats hit och dit. Kånsta kvarn förändras under 160 år och det har fixats och moderniserats som här då det var plåttak innan var det koppartak på kupolen. Innanmätet med kvarnhjul, drivremmar och allt annat togs bort 1939 då kvarnen stängdes. Miljön har runtomkring bestått.

Arbetet fortsätter med kvarnen.

Fler bilder kommer att komma.

Ankorna som är med i Sommar med Ernst, blå anka.
Det var lite roligt att Ernst gillade ankorna så pass mycket att han tog med dem i serien. Här har vi Grålle och fläckis som tyvärr blev tagen av något djur, men även Anki och Mia och en till anka som är med i Tv-serien i bakgrunden.Ankorna som var med på ”Sommar med Ernst” är tamankor de fångades inte in och sattes i bur av Ernst de går fritt på dagarna dom badar i dammen, och har sitt ankbo med nät runt på nätterna som skydd mot rovdjur.

 

 


Kånsta kvarn, kvarnen i hallsberg, kånsta kvarn sköllersta, kånsta kvarn i media, fotografier på kånsta kvarn, vart ligger kånsta kvarn?

Sidnavigering: Kånsta kvarn -> Kvarnen i Hallsberg – > Kvarnhistoria om kånsta kvarn – > Länkar – > Aktuellt i media om kånsta kvarn – > Kvarnen visningar i höst – > kontakt

Kånsta kvarn

Kånsta kvarn. Kvarnen i Hallsberg som görs om av ”Sommar med Ernst 2018”.
Byggd 1858 och Sveriges förmodligen enda  kombinationskvarn, som på sina glansdagar drevs med både vind- och vattenkraft.

Hemsidan om Kånsta kvarn:

Detta är en sida som jag började med redan förra året 2017 och här kommer vi samla fakta, historier, fotografier och årtal kring kvarnen för att göra ett samlat tidsdokument. Skriv gärna ett inlägg i gästboken!

*Fråga ägaren av denna sida om lov att ta material och fotografier. Vissa är copyright skyddade av andra som medgivit att vi använder deras fotografier och text på Kånstakvarn.se.
*Det som är skrivet inom citattecken har Kjell Asplund skrivit och gett tillåtelse att använda endast på kanstakvarn.se. Detta är copyright skyddat. Läs mer om historian kring Kånsta kvarn

På fotografier som kommer att läggas upp, ser vi förändringen som skett under de 160 år kvarnen stått här. Det har varit spånhyvleri, den har drivits av kolgas, den har drivits av elektricitet, den har drivits av vatten och vind. Utbyggnader har kommit och försvunnit. Dörrar och fönster har bytts ut, takhättan har varit inklädd i koppar och bryggan runt kvarn har försvunnit och sedan byggts åter.

Kånsta kvarn

Kånsta kvarn, kombinationskvarn, kvarnen i Hallsberg
Copyright av Arne Holmer,

En arbetare som kör in ved i kvarnen till takspånhyvleriet.
Vingarna finns kvar och vattenhjulet. Gamla trädäcket finns kvar och gamla dörrar samt fönster sitter på kvarnen. På trädäcket finns vagnen som används för att vrida kupolen och vingarna. Då vingarna förmodligen blåste ner 1916 så är denna bild innan det årtalet.

Historia om Kånsta kvarn: Kommer att uppdateras löpande.


Kånsta kvarn årtal, 1858:

Kånsta kvarn byggs. Endast vattenkraft från Kånstabäcken.
Den nedre delen fanns från början innan vindkraft och hätta byggdes ovanpå. Johan Persson var den som tog över kvarnen. ”1870, 17 januari tog Johan Asplund över kvarnen han var med och byggde den från början. ”

 

Kånsta kvarn årtal, 1858 till 1900?

Byggs till vindkraft.

”-1916 Kånsta kvarn: Januari malde man för sista gången med 4 st vingarna. 2 st blåste ned vid en höststorm, men man fortsatte  att mala med bara 2 vingar, till oktober samma år, då vingarna gick sitt sista varv.”

Kånsta kvarn årtal, 1920:

Elmotor sattes in för drift.

”-1924 Kånsta kvarn: 17 maj gick vattenhjulet sitt sista var”

1939: Kånsta kvarn:
All verksamhet i Kånsta kvarn lades ner och all inredning och maskiner togs ut och kastades. Kvarnen kunde då inte bli K-märkt utan klassades senare som en kulturbyggnad. Endast en fasad av kvarnen fanns kvar.

1967:
Kånsta kvarn 1967, hättan var då inklädd i koppar, stocken för att vrida kupolen fanns inte och verandan runt kvarnen hade inte heller byggts.  Hela vindkraftsspelet med rigg var borta.

2018
Sommar med Ernst får bygglov och godkännande av Hallsbergs kommun och markägare(grannar) att börja spela in Sommar med Ernst i kvarnen.
Fasaden hade börjat rasa och delar av stomverket i kvarnen var ruttet och där påbörjades renovering av kvarnen. Kommunen har inte haft ekonomi att renovera kvarnen tidigare och frivilliga har under 80-talet försökt att engagera sig i kvarnen men efter det har kvarnen blivit eftersatt och utsatt för väder och vind.

Kånsta kvarn, 1916. Vingar och vattenkraft. 

Kånsta kvarn, 1916, Kånsta kvarn med vingar och vattenhjul! Hallsberg, Sköllersta, Tv4 sommar med ernst.
Copyright: Samuel Lindskog, digitaltmuseum.se. Kåntsa kvarn med alla fyra vingarna och vattenhjul!
Kånsta kvarn med vingar och vattenkraft samt även spånhyvleri.
Kånsta kvarn, kombinationskvarn, kvarnen i Hallsberg

Fotografi hämtat från Arnes Bilder, med tillåtelse från Arne.

Kånsta kvarn utan vingar. Isbrytning ur dammen till för att kyla mat innan kylskåpen fanns.

Kånsta kvarn, hallsberg, sommar med ernst, kvarnen ernst, kvarnen sköllersta.
Copyright: Arne Holmer. Kånsta kvarn försäljning av is för kylning av mejeri och köttprodukter.

Kånsta kvarn isbrytning på dammen och försäljning av is.
Fotografi hämtat från arnesbilder.se.
Kånsta kvarn sekelskiftet, kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Kåntsa kvarn i Sköllersta. Fotografi hämtat från arnesbilder.se med tillstånd av Arne Holmer.
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Fotografi hämtat från arnesbilder.se med tillstånd och Copyright av Arne Holmer,
Kärra med ved till hyvleriet
Copyright av Arne Holmer,
Kånsta kvarn, kombinationskvarn, kvarnen i Hallsberg
Fotografi Copyright:Arne Holmer,
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Fotografi hämtat från arnesbilder.se Copyright av Arne Holmer,
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Copyright Arne Holmer.
Kånsta kvarn, 1916
Copyright: Samuel Lindskog, digitaltmuseum.se.
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Kånsta kvarn en kvarn som förändras.

Sidnavigering: Kånsta kvarn -> Kvarnen i Hallsberg – > Kvarnhistoria om kånsta kvarn – > Länkar – > Aktuellt i media om kånsta kvarn – > Kvarnen visningar i höst – > kontakt