Kånsta kvarn

Kånsta kvarn. Kvarnen i Hallsberg som görs om av ”Sommar med Ernst 2018”.
Byggd 1858 och Sveriges förmodligen enda  kombinationskvarn, som på sina glansdagar drevs med både vind- och vattenkraft.

Ny information har framkommit att det finns en till dokumenterad kvarn som drevs av både vatten och vind. Slogstorps kvarn i Löberöd nära Eslöv.

 

Hemsidan om Kånsta kvarn:

Detta är en sida som jag började med redan förra året 2017 och här kommer vi samla fakta, historier, fotografier och årtal kring kvarnen för att göra ett samlat tidsdokument. Skriv gärna ett inlägg i gästboken! 


Klicka på denna länk för att läsa samlad kronologisk historia om kvarnen.

 

På fotografier som kommer att läggas upp, ser vi förändringen som skett under de 160 år kvarnen stått här. Det har varit spånhyvleri, den har drivits av kolgas, den har drivits av elektricitet, den har drivits av vatten och vind. Utbyggnader har kommit och försvunnit. Dörrar och fönster har bytts ut, takhättan har varit inklädd i koppar och bryggan runt kvarn har försvunnit och sedan byggts åter.

Kånsta kvarn

Kånsta kvarn, kombinationskvarn, kvarnen i Hallsberg
Foto Sam Lindskog.

En arbetare som kör in ved i kvarnen till takspånhyvleriet.
Vingarna finns kvar och vattenhjulet. Gamla trädäcket finns kvar och gamla dörrar samt fönster sitter på kvarnen. På trädäcket finns vagnen som används för att vrida kupolen och vingarna. Då vingarna förmodligen blåste ner 1916 så är denna bild innan det årtalet.

Litet axplock från historian om kvarnen…
Kånsta kvarn, 1858:

Kånsta kvarn byggs. Endast vattenkraft från Kånstabäcken.
Den nedre delen fanns från början innan vindkraft och hätta byggdes ovanpå. Johan Persson var den som tog över kvarnen. ”1870, 17 januari tog Johan Asplund över kvarnen. ”

”Kånsta kvarn 1967, hättan var då inklädd i koppar, stocken för att vrida kupolen fanns inte och verandan runt kvarnen hade inte heller byggts.  Hela vindkraftsspelet med rigg var borta.

2018
Sommar med Ernst får bygglov och godkännande av Hallsbergs kommun och markägare(grannar) att börja spela in Sommar med Ernst i kvarnen.
Fasaden hade börjat rasa och delar av stomverket i kvarnen var ruttet och där påbörjades renovering av kvarnen. Kommunen har inte haft ekonomi att renovera kvarnen tidigare och frivilliga har under 80-talet försökt att engagera sig i kvarnen men efter det har kvarnen blivit eftersatt och utsatt för väder och vind.

Kånsta kvarn, 1916. Vingar och vattenkraft. 

Kånsta kvarn, 1916, Kånsta kvarn med vingar och vattenhjul! Hallsberg, Sköllersta, Tv4 sommar med ernst.
Foto Samuel Lindskog, digitaltmuseum.se. Kåntsa kvarn med alla fyra vingarna och vattenhjul!
Kånsta kvarn med vingar och vattenkraft samt även spånhyvleri.
Kånsta kvarn, kombinationskvarn, kvarnen i Hallsberg

Foto Sam Lindskog

Kånsta kvarn utan vingar. Isbrytning ur dammen till för att kyla mat innan kylskåpen fanns.

Kånsta kvarn, hallsberg, sommar med ernst, kvarnen ernst, kvarnen sköllersta.
Foto Sam Lindskog

Kånsta kvarn isbrytning på dammen och försäljning av is.
Foto: Sam Lindskog
Kånsta kvarn sekelskiftet, kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Foto: Sam Lindskog
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Foto: Sam Lindskog
Kärra med ved till hyvleriet
Foto: Sam Lindskog
Kånsta kvarn, kombinationskvarn, kvarnen i Hallsberg
Foto: Sam Lindskog
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Foto: Sam Lindskog
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Foto: Sam Lindskog
Kånsta kvarn, 1916
Foto: Sam Lindskog
kånsta kvarn Hallsberg, kånstakvarn, kvarnen i Sköllersta, sommar med ernst
Kånsta kvarn en kvarn som förändras. Copyright: kanstakvarn.se

 

 

 

Sidnavigering: Kånsta kvarn -> Kvarnen i Hallsberg – > Kvarnhistoria om kånsta kvarn – > Länkar – > Aktuellt i media om kånsta kvarn – > Kvarnen visningar i höst – > kontakt